Kulturno-povijesna zbirka


Ormar 2 ogledala Pisaći stroj IdealOrmar 4


Povijesnu zbirku čini građa od postanka grada Knina u ranom srednjem vijeku do danas: staro oružje (hladno i vatreno), grafike s prikazom Knina 17. i 18. stoljeća, stare karte 18. i 19. stoljeća raznovrsnog sadržaja (topografske, specijal karte, karte poštansko-telefonske, cestovne i željezničke mreže, karte s tadašnjim državnim granicama, upravno-teritorijalnom podjelom i drugo). Zbirka broji preko 220 predmeta.

Kulturno-povijesna zbirka sadrži predmete iz svakodnevnog života i koristili su se u kućanstvu: pokućstvo, posuđe i dr.; predmeti umjetničkog obrta s kraja 19. i početka 20. st.; tehnička građa s početka i iz prve polovice 20. st. (gramofon, radioprijamnik, dijaprojektori, fotoaparati i sl.); stare razglednice prema kojima se može pratiti urbanistički razvoj i izgled grada u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. st.  Zbirka broji preko 50 predmeta.

Zbirka NOB-a sadrži fotografije, spise, dokumente, trodimenzionalne predmete (dijelove oružja, vojne odore, pribor za jelu, te druge osobne predmeta). Ukupan broj predmeta je 104.

Ovi predmeti izloženi su povremeno u prigodnim manifestacijama (Noć muzeja, Međunarodni dan muzeja i sl.)


Voditelj zbirki i Odjela:

Manda Zelić, viši kustos

kontakt: +385 22 660 530


Neki od predmeta iz Kulturno – povijesne zbirke: