Dario Šošić


ŽIVOTOPIS

Dario Šošić je rođen 1975. godine u Vukovaru. Završio je srednju tehničku školu u Borovu naselju. Slikarstvom se bavi dugi niz godina. U početku, kao osnovnoškolac radi dobre crteže, koji su nažalost, izgubljeni u ratu. U bivšoj državi je bio pomladak u kulturno-umjetničkom društvu “Maksim Gorki”, koje je okupljalo slikare i kipare vukovarskoga kraja, a i šire.

Do sada je imao devet samostalnih i nekoliko skupnih izložbi većinom u Vukovaru. Sudionik je brojnih likovnih kolonija, onih poznatijih kao i onih manje poznatih u Vukovaru, Zagrebu, Županji, Vinkovcima, Osijeku i dr.

Istražujući tematiku koja bi bila zadovoljavajuća za koloristički naboj, počinje raditi serije slika. Slike Borova naselja, mjesta u kojem je odrastao i danas živi, gradiću Moderne i funkcionalističkih, arhitektonskih izričaja iz vremena 30-tih godina 20. stoljeća.

Slikajući parkove, crvene četverodomke (Bataville), drvorede, te cijeli niz ulica, zgrada, ljudi i rijeka, kojima daje nekakav svoj smisao i poziciju, pokušava sinhronizirati maštu i zbilju. Koristi se svim naučenim što je obogatilo njegov život. U svom radu oslanja se na vedrinu, ne ispuštajući potpuno slavonsku ratnu dramu. Traži i dalje svjetlo i njezine efekte, te prirodu i čovjeka u njezinom središtu.


PREDGOVOR

Slike Darija Šošića ulja na platnu i lesonitu, nose u sebi jednu snažnu ekspresivnu energiju iskazanu u prvom redu u vidljivom širokom potezu i gustoj pasti. Krajobrazi Borova naselja s karakterističnim crvenim kućama slikarski se kreću prema jednoj sažetoj formi, a pejzaži sa tonski ugođenim atmosferama traže još više prostora i u svom slikarskom govoru polako izlaze s platna u slobodni prostor izvan slike.

Osjećaji dominiraju njegovom slikarskom paletom i pokazuju težnju ka sažimanju elemenata poznatog svijeta na slici ka jednom simbolu, znaku ili dominantnoj slikarskoj mrlji koja bi nam mogla sve ispričati iza spuštenog zastora na sceni života.

Dario Šošić prirodu gleda širom otvorenih očiju i upija sve zvukove, mirise i osluškuje otkucaje unutarnjeg srca, koje nam on donosi sasvim razotkriveno i podatno u svoj svojoj nevinosti i ljepoti.

Njegovo viđenje pejzaža i mrtve prirode otvara i nama nove poticaje za iste doživljaje i želju za taktilnim oćutima tajanstvenog života svih tih oblika i prostora koji nas okružuju svaki dan, samo tu je nama potrebno malo zastati da bi smo ih primijetili u onoj ljepoti, tišini i ekspresivnom zanosu kojeg nam je podario Dario Šošić.

Zdravko Dvojković, prof.


Popis radova:

 1. DUNAV
 2. ŽELJEZNIČKI MOST
 3. BOROVSKI PARK
 4. GUSTA SLAVONSKA ŠUMA
 5. ĐERGAJ
 6. BUDŽAK
 7. MJESTO NA DUNAVU
 8. DRVORED
 9. U PARKU
 10. ZIMA NA BUDŽAKU
 11. BOROVSKO JUTRO
 12. PUT PREMA ĐERGAJU
 13. ŠUMSKI PUT
 14. ADA
 15. JESEN U ADICI
 16. VODENA IMPRESIJA
 17. IZ BOROVSKOG PARKA
 18. DUNAVSKA IMPRESIJA
 19. PARK KOD KUGLANE
 20. PREMA DUNAVU
 21. STARA VUKA
 22. DOBRO JUTRO VUKOVARE DIVNI
 23. VUKOVAR NA VUKI
 24. ADICA POD SNIJEGOM
 25. OBLACI NAD DUNAVOM
 26. CRKVICA NA DOBROJ VODI
 27. KAPELICA GOSPE OD HRASTA