13. lipnja Dan Grada Knina i blagdan sv. Ante

U prigodi obilježavanja Dana grada i blagdana sv. Ante, pozivamo vas na predstavljanje  kataloga izložbe: Tradicijsko lončarstvo ručnog kola u Erveniku, autorice mag. ethnol. et anthrop. Zoje Radić, voditeljice Etnografskog odjela Kninskog muzeja, koja će se održati u ponedjeljak, 12. lipnja u 12 sati u Vijećnici Kninskog muzeja,

Kmuzej Katalog Naslovna i zadnja - Copy


te na  otvorenje izložbe fotografija Miće Samardžije  D40X, koja će se održati istog dana, u 20 sati, u Galeriji Kninskog muzeja.

Pozivnica M. Samardžija


Katalog je realiziran uz potporu Ministarstva kulture i Županije šibensko kninske, a izložbu fotografija pomogli su Veleučilište MM Knin, PUO Knin i Kninski muzej.